top of page

Prof. Dr. Ersan Tatlı

 

1975 yılında Düzce'de doğmuştur. 1992 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden, 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında ihtisasa başlamıştır.

 

2003 yılında Kardiyoloji Uzmanı, 2008 yılında Kardiyoloji Doçenti, 2014 yılında Profesör olmuştur. Florance Nightingale Hastanesi İnvaziv Laboratuvarında, GATA Haydarpaşa Hastanesi Elektrofizyoloji Laboratuvarında ve Leipzig Üniversitesi (Almanya) Anjiyoloji Laboratuvarında çalışmıştır.

 

2014-2023 yılları arasında Sakarya Üniversitesi  Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilimdalı'nda çalışmıştır. Tıp Fakültesinde Aritmi ve Elektrofizyoloji kliniğinin kurulumuna öncülük etmiştir. 2022 yılında özellikle varis ve diyabetik ayak yaraları tedavisi için  GETAT kliniğinde Ozon terapi eğitimi almıştır. 2023 Haziran ayında SAÜ Tıp Fakültesi  Öğretim Üyeliği görevinden ayrılarak Kalp&Aritmi Merkezini kurmuştur. Halen  bu klinikte uzman bir ekiple hizmet vermeye devam etmektedir. 

 

Ağırlıklı olarak el bileğinden koroner anjiyografi ve stentleme, boyun (şah damarı) ve bacak damarlarına müdahale, doğumsal kalp deliklerine ameliyatsız müdahale, kalıcı kalp pili takılması, ritim bozukluklarının kalıcı tedavisi için ablasyon (yakma) işlemleri, tam tıkalı kalp damarlarına (kronik total oklüzyon; CTO) müdahale , Buerger hastalığı, varis ve diyabetik ayak tedavisi, ozon terapi  ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 300'ün  üzerinde makalesi bulunmaktadır. 

2018-2020 dönemi Türk Kardiyoloji Derneği, Girişimsel Kardiyoloji yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 2021 yılında yapılan seçimler sonucunda 2021-2023 dönemi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrardan atanmıştır.

Türk Kardiyoloji Derneği, Kronik Total Oklüzyon (CTO) Kulübü ve Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesidir.

 

bottom of page