top of page

Prof. Dr. Ersan Tatlı

 

1975 yılında Düzce'de doğmuştur. 1992 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden, 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında ihtisasa başlamıştır.

 

2003 yılında Kardiyoloji Uzmanı, 2008 yılında Kardiyoloji Doçenti, 2014 yılında Profesör olmuştur. Florance Nightingale Hastanesi İnvaziv Laboratuvarında, GATA Haydarpaşa Hastanesi Elektrofizyoloji Laboratuvarında ve Leipzig Üniversitesi (Almanya) Anjiyoloji Laboratuvarında çalışmıştır.

 

Sakarya Üniversitesi  Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilimdalı'nda  Aritmi ve Elektrofizyoloji kliniğinin kurulumuna öncülük etmiştir. Halen  aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Ağırlıklı olarak el bileğinden koroner anjiyografi ve stentleme, boyun (şah damarı) ve bacak damarlarına müdahale, doğumsal kalp deliklerine ameliyatsız müdahale, kalıcı kalp pili takılması, ritim bozukluklarının kalıcı tedavisi için ablasyon (yakma) işlemleri, tam tıkalı kalp damarlarına (kronik total oklüzyon; CTO) müdahale , Buerger hastalığı tedavisi ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 200'ün  üzerinde makalesi bulunmaktadır. 

2018-2020 dönemi Türk Kardiyoloji Derneği, Girişimsel Kardiyoloji yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 2021 yılında yapılan seçimler sonucunda 2021-2023 dönemi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrardan atanmıştır.

Türk Kardiyoloji Derneği, Kronik Total Oklüzyon (CTO) Kulübü ve Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesidir.

 

bottom of page