top of page

 

BAYILMA (SENKOP)

 

Beynin kan akımının geçici olarak kesilmesi sonucu hastanının ansızın yere yığılması ve çevresiyle olan ilişkisinin kesilmesi anlamına gelmektedir. Hastanın geçici olarak şuur kaybı oluştuğu için genellikle olup bitenin farkında değildir. Bayılma ya da senkopun kendisi bir hastalık değildir, altta yatan bir hastalığın görünen yüzüdür. Altta yatan hastalıkların % 60'ı kalbe bağlı iken %40'ı kalp dışı nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Kalbe bağlı bayılma nedenleri arasında ise en sık olarak ritim bozuklukları ve kalp blokları gelmektedir. Bu durumlarda hastalara kalp pili takılması en akılcı tedavi yaklaşımıdır.

 

Kalp pilleri (pacemaker) kalbin ritmini oluşturan ve düzenleyen elektronik cihazlardır. Kalbin yavaş atması sonucu gelişen bayılma ataklarının tedavisi (Pacemaker), kalbin hızlı çalışması yani çarpıntı sonucunda hayatı tehdit eden durumların tedavisi (Takılabilir kardiyovertör defibrilatör) ve son zamanlarda da ilaç tedavisine dirençli kalp yetmezliğinin tedavisinde (biventriküler pacemaker) kullanılmaktadır.

 

Genel olarak kalp pili elektrod ve batarya olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 

Kalıcı kalp pili uygulaması kalp kateterizasyonu laboratuvarında  yapılan küçük cerrahi bir işlemdir. Hastanın sağ veya sol meme bölgesinin hemen üst kısmında avuç içi kadar bir alan lokal anestezik ilaçla uyuşturularak o bölgeye cil altını içereen 3-5 santimlik bir kesi yapılır. Daha sonra bu kesi aracılığıyla kalp pilinin sığabileceği kadar cep oluşturulur. Kalbinize giden damar vasıtasıyla pilin elektrod dediğimiz kısmı kalbinizin içine bırakılarak bataryaya bağlanır. Cep dikilerek işleme son verilir. İşlem yaklaşık olarak 1 saat kadar sürmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlemden 2 gün sonra hastalar evlerine taburcu edilmektedir. Pil takılan hastaların düzenli olarak en az 6 ayda bir pil kontrolleri yapılmalıdır.

 

 

 

 

bottom of page