top of page

Böbrek damarında tıkanmanın belirtileri, tanı ve tedavisi

 

Böbrek damarlarında darlık yada tıkanıklık  genellikle yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği ile sonuçlanır. Bazen ara ara aniden gelişen ciddi nefes darlığı ataklarına da yol açabilir.  Genellikle sinsi seyreder.


Belirtiler:


Genelde hipertansiyon ve beraberinde başağrısı, kulak çınlaması , yüzde kızarma gibi şikayetler  dışında pek bir belirti olmaz.
Sinsi seyreder, başlangıçta belirti vermez. Bazen böbrek atardamarının ani olarak tıkanması sonucunda karında, belde ağrı, idrarda kan, ateş, bulantı, kusma ve hipertansiyon olabilir.


Hastalığın varlığına işaret eden en önemli belirtiler şiddetli ve tedaviye dirençli hipertansiyon, sebebi açıklanamayan ve özellikle ACE inhibitörü olarak isimlendirilen tansiyon düşürücü ilaçlar alındığında beliren böbrek yetmezliği yada üre yüksekliği, ultrasonografi yada tomografide böbreklerden birinin daha küçük olması, bel bölgesinde hissedilen üfürüm sesi ve bir neden olmadan ortaya çıkan akciğer ödemi ve kalp yetmezliğidir. Bu belirtiler yanında hipertansiyonun 30 yaşından önce veya 55 yaşından sonra ortaya çıkması, sigara kullanım öyküsü ve başka damarlarda da damar hastalığı (ateroskleroz) olması da böbrek damar hastalığına işaret edebilir.

Nedenleri:


En sık nedeni damar sertliğidir.  Bununla beraber diğer nedenler arasında böbrek atardamarının hastalıkları (fibromüksüler diplazi, anevrizmalar, vaskülit), kazalar ve yaralanmalar, böbrek tümörleri, sayılabilir.  Yaşlı erkekler, sigara kullananlar, şişmanlar, yüksek kolesterol düzeyi olanlarda daha sık rastlanmaktadır.

Tanı:


Tanıyı  koyabilmek için kan ve idrar testleri, Doppler ultrason, Bigisayarlı tomografi, Manyetik rezonans, renal anjiografi ve sintigrafi gerekli olabilir.

Tedavi:


Amaç hipertansiyonu tedavi etmek, böbrek fonksiyonunu korumak ve düzeltmek, yüksek tansiyonun başka organlar üzerine olan olumsuz etkileri gidermektir. Tedavide ilaçlarla pıhtı oluşumunun engellenmesi, kan basıncının düşürülmesi temel tedavi seçenekleridir. Eğer hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olan % 60 den fazla damarda daralma varsa böbrek damarlarındaki darlık düzeltilmelidir . Böbrek atardamarındaki darlığı tedavi etmek için ise en yaygın kullanılan yöntem balon anjioplasti ve stent tedavisidir.

 

bottom of page