top of page

Koroner Anjiyografinin Gereksiz Kullanımı Artıyor

Son zamanlarda polikliniğe gelen hastalarda anjiyo olma isteği peydah oldu. Şikayeti olan da olmayan da  anjiyo olmak istiyor. Bu durumu görünce gereksiz anjiyo olan hastalarla  ilgili ülkemizde bir veri var mı diya araştırmak istedim, ancak  böyle bir veriye ulaşamadım. İsveçte yapılan bir araştırma gördüm ve okudum. İsveç’te 2006-08 yılları arasında göğüs ağrısı nedeni ile ilk kez koroner anjiyografi yapılan 12200 hastanın sonuçları analiz edilmişti. En az bir koronerde %50 darlık olması koroner arter hastalığı  olarak tanımlanmıştı Koroner anjiyografide erkek hastaların yaklaşık %30’unda kadın hastaların ise yaklaşık %65’inde normal damar/önemsiz darlık bulunmuştu. Yaşı 59'un altında olanlarda durum daha vahim idi; kadınların %78.8’inde erkeklerin %42.3’ünde anjiyografi normal saptanmıştı.. Kadınlarda 80 ve üzeri yaş grubunda bile normal/önemsiz darlık olan hasta oranı %40’ların üzerinde idi.


Çalışma sonuçları güncel pratikte koroner anjiyografinin ne kadar gereksiz kullanıldığını gösteriyor. Ülkemizde de durumun benzer olduğu söylenebilir.


Kaynak: Johnston N, Schenck-Gustafsson K, Lagerqvist B. Are we using cardiovascular medications and coronary angiography appropriately in men and women with chest pain? Eur Heart J. 2011 Jun;32(11):1331-6.

 

El Bileğinden Anjiyo

205 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page